За учители

Материали от семинара Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за VII и IХ клас“ (30 окт. 2018)

Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за VII клас. Нели Георгиева

Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за IХ клас.  Десислава Рачева