За учители

Материали от съвещанието на учителите по информатика и ИТ от София, проведено на 13 септември 2019 г.

Представяне на резултатите от външното оценяване на дигиталните компетентности, новите национални програми и промените в нормативната уредба []

Представяне на обучителни и квалифакционни програми за учители, провеждани във ФМИ на СУ “Климент Охридски” []


Материали от семинара Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за VII и IХ клас“ (30 окт. 2018)

Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за VII клас. Нели Георгиева

Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии за IХ клас.  Десислава Рачева

%d bloggers like this: