Национална олимпиада по информатика 2023 – 1-ви (общински) кръг

 

 

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София ще се проведе на 7 януари (събота) от 8:30 часа в следните училища-домакини:

  • Американски колеж в София
  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ЧОУ “Света София”

Регистрацията за първия кръг приключи в 13:00 часа на 3 януари 2023 г.
Вижте регистъра на записаните []

От регистрираните за участие 229 ученици от София се явиха 206.


Резултати на явилите се в София []

Работи на явилите се в София []
(папките на неявилите се са празни)

За втория (областен) кръг на олимпиадата се класират участниците, получили 70 или повече точки в група A, и получилите 95 или повече точки в групите B, C, D и E.


Регламент на олимпиадата []

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която беше използвана по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 20-30% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.


Връзка с организаторите на първия кръг: informatika.sofia@gmail.com