Олимпиада по информатика 2021 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 23 януари (събота) от 14:00 часа. Домакини бяха 5 софийски училища:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (учениците от това училище, се явяваха в блок 9 на Техническия университет)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

За олимпиада се регистрираха 232 участници от софийски училища. Явиха се 205.

Резултати []

Сорсове на участниците от София []

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки!

 

Последни новини

  • Разпределение на участниците по места за явяване []
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • По време на провеждане на олимпиадата в изпитните зали участниците трябва да са с предпазна маска, покриваща носа и устата.
  • На 21-ви януари от 19:00 часа ще се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна, особено за участниците от младшите състезателни групи (E, D). Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг.
   Видео с обяснение на всичко – вижте тук
   Който няма да гледа видеото – направо се логва на https://noibg.com/ с user/pass от https://noibg.com/api/practice.

Регламент на олимпиадата []

В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 13:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 30-40% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.