Олимпиада по информатика 2022 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 9 януари (неделя) от 9:00 часа в следните училища-домакини:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (за учениците от това училище)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

Регистрацията за участие приключи в 2:15 часа на 6 януари 2022 г.
Вижте регистъра на записаните []

Резултати []

Сорс-кодове на участниците []
За условията на задачите, тестови данни и авторови решения – проверете в сайта ИНФОС

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки.

Вторият (областен) кръг по план ще се проведе  на 5 февруари от 13:00 часа в НПМГ и СМГ.


Последни новини

  • В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 8:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.
  • Разпределение на участниците по места за явяване – вижте в регистъра на записаните [тук].
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • Планирано е на 7-ми януари от 19:00 часа да се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата само за участниците в Е и D групи. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна. Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг. Потребителски имена и пароли за тренировката ще бъдат изпратени до 18:00 часа до персоналните мейл-адреси на участниците от Е и D групи.


Регламент на олимпиадата []

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 20-30% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.


Връзка с организаторите на първия кръг: informatika.sofia@gmail.com