Ресурси

http://www.math.bas.bg/infos/ – Информация и материали от националните състезания по информатика.

Лекции

http://www.informatika.bg/lectures – Лекции от Александър Георгиев (espr1t)

https://e-maxx.ru/algo/ – Статии по алгоритми (на руски и частично на английски)

https://www.geeksforgeeks.org/fundamentals-of-algorithms/ – Статии по алгоритми (на английски)

Онлайн системи със задачи

https://arena.maycamp.com/ – Система с множество задачи от български състезания

https://arena.olimpiici.com/ – Система с множество задачи от български състезания

https://action.informatika.bg/ – Система към сайта informatika.bg

http://codeforces.ru – Ежеседмични онлайн състезания и голяма колекция от красиви задачи.

https://www.hackerrank.com/

https://www.spoj.com/

http://acm.timus.ru/

Книги

За начинаещи (D, E група)

За напреднали (A, B, C група)

Awesome list

%d bloggers like this: