Олимпиада по информатика – пътуване за националния кръг

Националният кръг на олимпиадата по информатика, който бе планиран да се проведе на 14-15 март 2020 г., е отложен за за 25-26 април 2020 г.!!!
Обявеният до момента план-график за пътуване на 13 март на софийските участници за финалния кръг се отменя!

Следете тази страница за последни новини относно организацията и графика на пътуването, свързани с новите дати на провеждане на нациоаналния кръг в Хасково!

 

В националния кръг на олимпиадата по информатика  ще вземат участие 54 състезатели от София.
Ще се направи опит за предоговаряне със същия хотел за настаняване на всички софийски ученици и ръководители за новите дати на проявата.
За учениците на СМГ разходите за транспорт, нощувка, закуска и вечеря се покриват от училището, а обядът остава за сметка на участниците.
Когато се получат окончателните цени за нощувка и транспорт ще се изпратят писма до другите софийски училища, за да се покрият разходите на техните класирани ученици.

Ръководители на групата от СМГ ще са: Десислава Рачева, Ценка Фурнаджиева и Боголюб Симов.