Sofia OPEN – 2020 spring

Провеждането на Откритото първенство на София по информатика за ученици на 22 март 2020 г. се отменя във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: