Sofia OPEN 2022 spring

Пролетното издание на Sofia OPEN – откритото първенство на София по информатика за ученици, ще се проведе на 1 април 2022 г. в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

За да се регистрирате за участие и за повече подробности за турнира – посетете официалната му страница.

Олимпиада по информатика 2022 – 2-ри (областен) кръг

Вторият (областен) кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 5 февруари 2022 г. от 13:00 часа. От област София-град за участие в кръга са класирани 163 участници [вижте списъка]

Във връзка с Писмо на МОН и заради здравната обстановка в София, областната комисия за провеждането на олимпиадата в София реши класираните за участие в кръга ученици да се състезават дистанционно чрез централизираната система BOS.

Участниците в кръга трябва да осигурят:

  • Стабилна интернет връзка на компютъра, от който ще се състезават;
  • Вградена или допълнително инсталирана web камера към компютъра, от който ще се състезават;
  • Да разрешат видеоизлъчване „на живо“ от помещението, в което ще се сътезават. Видеоизображението трябва да включва самия участник и близкото пространсто около него. Управлението на видеокамерата е интегрирано в системата BOS;
  • Да разрешат запис в реално време на изображението от монитора на компютъра, върху който се работи. Управлението на записа на екрана е интегрирано в системата BOS.

На участници, които не могат да осигурят посочените технически предпоставки или не са съгласни с видеоизлъчването, ще им бъде осигурена възможност да се състезават присъствено в СМГ. Тези участници трябва да информират областната комисия, че ще се явяват присъствено, като пратят мейл до informatika.sofia@gmail.com най-късно до 18:00 часа на 1 февруари 2022 г. След този срок заявки за присъствено явяване няма да се уважават.
Всички участници, явяващи се присъствено в СМГ, ще бъдат тествани за Covid19 с неинвазивни тестове, дори и да имат сертификат за преболедуване, имунизация, антитела или отрицателен тест от сертифицирана лаборатория.

Всички участници трябва да следят мейлите си за актуална иинформация за втория кръг. На тези мейли ще бъдат изпратени и логините за самото състезание 1 час преди началото му! Ако някой желае да му бъдат пращани съобщения на друг мейл-адрес, различен от посочения при регистрацията за участие в първия кръг на олимпиадата, трябва да информира областната комисия чрез мейл до informatika.sofia@gmail.com най-късно до 18:00 часа на 1 февруари 2022 г.

Следете тази страница за още подробности и новини от „последната минута“.

Успех на всички участници във втория кръг!

Олимпиада по информатика 2022 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 9 януари (неделя) от 9:00 часа в следните училища-домакини:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (за учениците от това училище)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

Регистрацията за участие приключи в 2:15 часа на 6 януари 2022 г.
Вижте регистъра на записаните []

Резултати []

Сорс-кодове на участниците []
За условията на задачите, тестови данни и авторови решения – проверете в сайта ИНФОС

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки.

Вторият (областен) кръг по план ще се проведе  на 5 февруари от 13:00 часа в НПМГ и СМГ.


Последни новини

  • В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 8:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.
  • Разпределение на участниците по места за явяване – вижте в регистъра на записаните [тук].
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • Планирано е на 7-ми януари от 19:00 часа да се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата само за участниците в Е и D групи. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна. Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг. Потребителски имена и пароли за тренировката ще бъдат изпратени до 18:00 часа до персоналните мейл-адреси на участниците от Е и D групи.


Регламент на олимпиадата []

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 20-30% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.


Връзка с организаторите на първия кръг: informatika.sofia@gmail.com


Отбор на София за НЕТИ в Шумен

Определен е отборът на София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен. Турнирът ще се проведе на 27 ноември, дистанционно по региони, от които има участници.
Домакин на турнира за София ще е СМГ “Паисий Хилендарски”. Голяма е вероятността участниците да се състезават от домовете си. Очаквайте подробности.

Последни новини

  • Състезанието във всички състезателни групи ще започне от 9:00 часа на 27 ноември (събота).
  • С решение на Националната комисия по информатика състезателите  в Турнира ще се състезават от домовете си. Ще се използва същата грейдинг-система, както в Откритото първенство на София по информатика.
  • Всички софийски участници трябва да попълнят следната декларация за информираност и съгласие. За състезателите, които нямат навършени 16 години, декларацията се попълва от името на родител/настойник. Подписаната декларация да се сканира/снима и да се изпрати на informatika.sofia@gmail.com
  • За групи E, D и C ще се проведе тренировъчно състезание във вторник (23 ноември) от 17:00 до 19:00 часа. Препоръчително е да се включите в него. Пароли за логване към системата ще бъдат изпратени персонално до всички състезатели.
  • Тренировъчното състезание (Practice session) за групи B и A ще се проведе (както е обявено в програмата на IATI) в четвъртък (25 ноември) от 14:00 до 16:00 часа. Пароли за логване към системата ще бъдат изпратени персонално до всички състезатели.
  • До училищата на участниците в двете трнировъчни състезания и в първия ден от IATI ще бъдат изпратени писма от директора на училището-координатор за провеждането на турнира в София, с които да им се извинят направените отсъствия.

Национален летен турнир по информатика, Пловдив, 5 юни 2021

Националният летен турнир по информатика ще се проведат на 5 юни 2021 г. децентрализирано по региони, от които има класирани ученици. Учениците ще се състезават присъствено в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е СМГ „Паисий Хилендарски“ , ул. „Искър“ 61 ( Карта с разположението на гимназията)

Отборът на София за участие в проявата е определен според Правилата за попълване на квотата за София за участие в националните турнири по информатика и може да бъде видян [тук]. В отбора са направени няколко промени,  като на местата на отказали се участници са включени следващите по рейтинг за съответната сътезателна група.

В деня на проявата в СМГ ще се влиза от 8:30 до 8:50 часа. Самото състезание започва в 9:00 часа.

Разпределение на участниците по зали и работни места [].

Следете тази страница за още подробности.

Желаем успех на участниците в Националния летен турнир по информатика!

Прролетни състезания по информатика, В.Търново 8 май 2021 г.

Пролетните състезания по информатика ще се проведат дистанционно на 8 май 2021 г. Учениците ще се състезават по региони и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е СМГ „Паисий Хилендарски“ , ул. „Искър“ 61 ( Карта с разположението на гимназията)

За участие в проявата е определен следният отбор на София []
В така определения отбор настъпиха незначителни помени, като на местата на отказали се бяха включени участници от резервите.

В деня на проявата в СМГ ще се влиза от 8:30 до 9:00 часа. Самото състезание започва в 9:20 часа.

Разпределение на участниците по зали и работни места []

Следете тази страница за още подробности.

Желаем успех на участниците в Пролетните състезания по информатика!

SOFIA OPEN spring 2021

Пролетното издание на Откритото първенство на София по информатика за ученици ще се проведе на 2 април 2021 г. в Софийската математическа гимназия.

Посетете страницата на проявата, за да се регистрирате за участие и за повече подробности.

Олимпиада по информатика 2021 – 3-ти (национален) кръг

Националният кръг ще се проведе в два състезателни дни на 13 и 14 март 2021 г. (събота и неделя) с начало 9:00 часа.  Учениците ще се състезават по региони и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата

Последни новини

 • Разпределение на участниците по зали и работни места []
 • В дните на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 8:30 до 8:50 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.

 

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2021 – 2-ри (областен) кръг

Областният кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 6 февруари 2021 г. от 13:00 часа  в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата
Вижте класираните участници за втория кръг в резултатите от първи кръг. (също и тук)

Последни новини

  • Разпределение на участниците по зали и работни места []
  • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 12:10 до 12:30 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
  • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
  • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
  • Кръгът ще се проведе при използване същата състезателна грейдинг система, която бе използвана в първия кръг.

Успех на всички участници!