Олимпиада по информатика 2021 – 3-ти (национален) кръг

Националният кръг ще се проведе в два състезателни дни на 13 и 14 март 2021 г. (събота и неделя) с начало 9:00 часа.  Учениците ще се състезават по региони и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата

Последни новини

 • Разпределение на участниците по зали и работни места []
 • В дните на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 8:30 до 8:50 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.

 

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2021 – 2-ри (областен) кръг

Областният кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 6 февруари 2021 г. от 13:00 часа  в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата
Вижте класираните участници за втория кръг в резултатите от първи кръг. (също и тук)

Последни новини

  • Разпределение на участниците по зали и работни места []
  • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 12:10 до 12:30 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
  • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
  • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
  • Кръгът ще се проведе при използване същата състезателна грейдинг система, която бе използвана в първия кръг.

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2021 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 23 януари (събота) от 14:00 часа. Домакини бяха 5 софийски училища:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (учениците от това училище, се явяваха в блок 9 на Техническия университет)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

За олимпиада се регистрираха 232 участници от софийски училища. Явиха се 205.

Резултати []

Сорсове на участниците от София []

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки!

 

Последни новини

  • Разпределение на участниците по места за явяване []
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • По време на провеждане на олимпиадата в изпитните зали участниците трябва да са с предпазна маска, покриваща носа и устата.
  • На 21-ви януари от 19:00 часа ще се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна, особено за участниците от младшите състезателни групи (E, D). Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг.
   Видео с обяснение на всичко – вижте тук
   Който няма да гледа видеото – направо се логва на https://noibg.com/ с user/pass от https://noibg.com/api/practice.

Регламент на олимпиадата []

В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 13:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 30-40% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.

Национален есенен турнир по информатика – Шумен 2020

Националният есенен турнир по информатика – Шумен (21 ноември 2020) ще се проведе дистанционно по региони, от които има регистрирани участници. За област София-град училище-домакин е СМГ “Паисий Хилендарски”. Паралелно с Националния турнир ще се проведе и Международен турнир (19-21 ноември 2020), като във втория му ден (21 ноември) задачите в двата турнира са общи. За участие в националния турнир е определен следният отбор на София – вижте [тук]. Част от състезателите ще се състезават и в Международиня турнир, както и състезатели от националните отбори на България.

 • Сътезателите, участващи в Международния турнир, да се явят в СМГ в 8:30 часа на 20 ноември (петък) за участие в първия сътезателен ден на турнира.
 • Състезателите в Националния турнир да се явят в СМГ в 8:30 часа на 21 ноември (събота) за участие в турнира. Същото важи и за състезателите в Международния турнир за участие във втория му ден.
 • Опции за участие на сътезатели в Международния турнир от домовете им, както е публикувано в други медии (в частност сайта ИНФОС), по технически причини не могат да се приложат за София – всички състезатели ще се състезават от СМГ.
 • По време на пребиваване в сградата на СМГ, включително и по време на състезанието, сътезателите са длъжни да са с предпазни маски, покриващи носа и устата. Препоръчително е да носят и предпазни ръкавици.
 • На участниците в Международния турнир ще бъдат издадени служебни бележки за извиняване на направените отсъствия по време на тренировъчната сесия в четвъртък следобед и първия състезателен ден (петък). За участие в тренировъчната сесия на състезателите е изпратен мейл с инструкции.
 • Назначени от РУО София-град квестори за Националния турнир да се явят в СМГ в 8:15 часа на 21 ноември (събота).

Разпределение на сътезателите по зали и работни места []

Успех на софийските участници в двата турнира!

Анализ на задачите от Софийския турнир по информатика

Задачите от изминалото състезание са качени на https://arena.olimpiici.com/#/catalog/531, където участниците могат да качват решения.

Видео записи на анализите:

Е група

D група

С група

В група

SOFIA OPEN 2020 autumn

Есенното издание на Откритото първенство на София по информатика за ученици ще се проведе на 7 ноември 2020 г. в Софийската математическа гимназия.

Повече подробности за турнира, както и регистрация за участие – вижте страницата на турнира.

Олимпиада по информатика 2020 – национален кръг

Финалният (национален) кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 28 юни 2020 г. от 14:00 часа децентрализирано в регионите, от които има класирани участници. За София-град и област Перник кръгът ще се проведе в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
 Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Разпределение по зали на участниците, явяващи се в София
Регламент на олимпиадата, Промени в регламента (от 2 юни 2020 г.)

Последни новини

 • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 13:20 до 13:45 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията. След настаняване на определеното Ви работно място маската ще може да се сваля. Ще бъдете настанени по 12 участника в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
 • Кръгът ще се проведе при използване на състезателна грейдинг система. Може предварително да се запознаете със системата на следния адрес:
  http://3.125.47.154/login
  (За подребителско име и парола използвайте Вашия username от списъка с разпределение на участниците по зали).
  Внимание: Системата няма да Ви пусне ако имате достъп до интернет. За спиране на достъпа може да разгледате  тези инструкции. В момента в системата е “заредено” предишно състезание, колкото да се запознаете с интерфейса ѝ. За самия финален кръг на олимпиадата ще получите от квесторите нови потребителски имена и пароли.

 • По време на състезанието ще може да задавате въпроси по условията на задачите чрез грейдинг системата.
 • Условията на задачите ще бъдат достъпни чрез грейдинг системата и няма да Ви се раздават в “хартиен” вариант
 • Грейдинг системата предоставя справочна информация за  езика за програмиране и системните му библиотеки

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2020 – втори (областен) кръг, 15 февруари

Вторият (областен) кръг на олимпиадата по  информатика в София ще се проведе на 15 февруари 2020 г. от 9:00 часа. Домакини на проявата ще бъдат две софийски училища:

За участие във втория кръг са класирани 154 ученици от столични училища.

Разпределение на участниците за явяване в училищата-домакини – []
(допълнено с разпределение по зали и работни места)

В деня на проявата местата в училищата-домакини се заемат най-късно до 8:30 часа! След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели!

Следете тази страница за последни новини, свързани с проявата.