Анализ на задачите от Софийския турнир по информатика

Задачите от изминалото състезание са качени на https://arena.olimpiici.com/#/catalog/531, където участниците могат да качват решения.

Видео записи на анализите:

Е група

D група

С група

В група

SOFIA OPEN 2020 autumn

Есенното издание на Откритото първенство на София по информатика за ученици ще се проведе на 7 ноември 2020 г. в Софийската математическа гимназия.

Повече подробности за турнира, както и регистрация за участие – вижте страницата на турнира.

Олимпиада по информатика 2020 – национален кръг

Финалният (национален) кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 28 юни 2020 г. от 14:00 часа децентрализирано в регионите, от които има класирани участници. За София-град и област Перник кръгът ще се проведе в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
 Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Разпределение по зали на участниците, явяващи се в София
Регламент на олимпиадата, Промени в регламента (от 2 юни 2020 г.)

Последни новини

 • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 13:20 до 13:45 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията. След настаняване на определеното Ви работно място маската ще може да се сваля. Ще бъдете настанени по 12 участника в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
 • Кръгът ще се проведе при използване на състезателна грейдинг система. Може предварително да се запознаете със системата на следния адрес:
  http://3.125.47.154/login
  (За подребителско име и парола използвайте Вашия username от списъка с разпределение на участниците по зали).
  Внимание: Системата няма да Ви пусне ако имате достъп до интернет. За спиране на достъпа може да разгледате  тези инструкции. В момента в системата е “заредено” предишно състезание, колкото да се запознаете с интерфейса ѝ. За самия финален кръг на олимпиадата ще получите от квесторите нови потребителски имена и пароли.

 • По време на състезанието ще може да задавате въпроси по условията на задачите чрез грейдинг системата.
 • Условията на задачите ще бъдат достъпни чрез грейдинг системата и няма да Ви се раздават в “хартиен” вариант
 • Грейдинг системата предоставя справочна информация за  езика за програмиране и системните му библиотеки

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2020 – втори (областен) кръг, 15 февруари

Вторият (областен) кръг на олимпиадата по  информатика в София ще се проведе на 15 февруари 2020 г. от 9:00 часа. Домакини на проявата ще бъдат две софийски училища:

За участие във втория кръг са класирани 154 ученици от столични училища.

Разпределение на участниците за явяване в училищата-домакини – []
(допълнено с разпределение по зали и работни места)

В деня на проявата местата в училищата-домакини се заемат най-късно до 8:30 часа! След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели!

Следете тази страница за последни новини, свързани с проявата.

Олимпиада по информатика 2020 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика се проведе на 11-ти януари 2020 г. от 9:00 часа. Домакини на проявата в София бяха 4 училища –  НПМГ, ПЧМГ, СМГ и ТУЕС. От регистрираните за участие 217 ученици (вижте в [ Регистъра на записаните ] ) се явиха 193.

Резултати от първия кръг []

Работи на участниците []

Тестове и авторски решения по групи [A] [B] [C] [D] [E]


За втория кръг:

Класират се получилите 100 или  повече точки.

Кръг ще се проведе на 15 февруари 2020 г. в НПМГ и СМГ от 9:00 часа.

Разпределение на участниците за явяване в едно от двете училища ще бъде направено по-късно – следете тази страница.

Традиционно местата трябва да се заемат до 8:30 часа и след този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници!


Регламент на олимпиадата []

Отбор на София за Националния есенен турнир по информатика в Шумен

След проведеното Открито първенство на София по информатика за ученици (есенно издания) е определен отборът на София за участие в Националния есенен турнир по информатика, който ще се проведе от 22 до 24 ноември 2019 г. в гр. Шумен.

Вижте отбора [тук].
(Регламент за определяне на отбора вижте [тук])

Поканените в отбора ще получат мейл с информация за пътуването. Трябва задължително да потвърдят или да откажат участието си в турнира като изпратят отговор на мейла с информация най-късно до 12:00 часа на 11 ноември!

Следете тази страница за още подробности.

SOFIA OPEN – Есен 2019

Откритото първенство на София по информатика за ученици се проведе на 4 ноември 2019 г. в Софийската математическа гимназия.

Посетете страницата на турнира, за да видите официалното класиране и материали от турнира.

Отбор на София за Националния пролетен турнир във В.Търново

След проведеното Открито първенство на София по информатика за ученици е определен отборът на София за участие в Националния пролетен турнир по информатика във Велико Търново.

Вижте отбора [тук].

Поканените в отбора ще получат мейл с информация за пътуването. Трябва задължително да потвърдят или да откажат участието си в турнира като изпратят отговор на мейла с информация най-късно до 2-ри април.

Следете тази страница за още подробности.