Олимпиада по информатика 2022 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 9 януари (неделя) от 9:00 часа в следните училища-домакини:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (за учениците от това училище)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

Регистрацията за участие приключи в 2:15 часа на 6 януари 2022 г.
Вижте регистъра на записаните []

Резултати []

Сорс-кодове на участниците []
За условията на задачите, тестови данни и авторови решения – проверете в сайта ИНФОС

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки.

Вторият (областен) кръг по план ще се проведе  на 5 февруари от 13:00 часа в НПМГ и СМГ.


Последни новини

  • В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 8:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.
  • Разпределение на участниците по места за явяване – вижте в регистъра на записаните [тук].
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • Планирано е на 7-ми януари от 19:00 часа да се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата само за участниците в Е и D групи. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна. Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг. Потребителски имена и пароли за тренировката ще бъдат изпратени до 18:00 часа до персоналните мейл-адреси на участниците от Е и D групи.


Регламент на олимпиадата []

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 20-30% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.


Връзка с организаторите на първия кръг: informatika.sofia@gmail.com


Отбор на София за НЕТИ в Шумен

Определен е отборът на София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен. Турнирът ще се проведе на 27 ноември, дистанционно по региони, от които има участници.
Домакин на турнира за София ще е СМГ “Паисий Хилендарски”. Голяма е вероятността участниците да се състезават от домовете си. Очаквайте подробности.

Последни новини

  • Състезанието във всички състезателни групи ще започне от 9:00 часа на 27 ноември (събота).
  • С решение на Националната комисия по информатика състезателите  в Турнира ще се състезават от домовете си. Ще се използва същата грейдинг-система, както в Откритото първенство на София по информатика.
  • Всички софийски участници трябва да попълнят следната декларация за информираност и съгласие. За състезателите, които нямат навършени 16 години, декларацията се попълва от името на родител/настойник. Подписаната декларация да се сканира/снима и да се изпрати на informatika.sofia@gmail.com
  • За групи E, D и C ще се проведе тренировъчно състезание във вторник (23 ноември) от 17:00 до 19:00 часа. Препоръчително е да се включите в него. Пароли за логване към системата ще бъдат изпратени персонално до всички състезатели.
  • Тренировъчното състезание (Practice session) за групи B и A ще се проведе (както е обявено в програмата на IATI) в четвъртък (25 ноември) от 14:00 до 16:00 часа. Пароли за логване към системата ще бъдат изпратени персонално до всички състезатели.
  • До училищата на участниците в двете трнировъчни състезания и в първия ден от IATI ще бъдат изпратени писма от директора на училището-координатор за провеждането на турнира в София, с които да им се извинят направените отсъствия.

Национален летен турнир по информатика, Пловдив, 5 юни 2021

Националният летен турнир по информатика ще се проведат на 5 юни 2021 г. децентрализирано по региони, от които има класирани ученици. Учениците ще се състезават присъствено в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е СМГ „Паисий Хилендарски“ , ул. „Искър“ 61 ( Карта с разположението на гимназията)

Отборът на София за участие в проявата е определен според Правилата за попълване на квотата за София за участие в националните турнири по информатика и може да бъде видян [тук]. В отбора са направени няколко промени,  като на местата на отказали се участници са включени следващите по рейтинг за съответната сътезателна група.

В деня на проявата в СМГ ще се влиза от 8:30 до 8:50 часа. Самото състезание започва в 9:00 часа.

Разпределение на участниците по зали и работни места [].

Следете тази страница за още подробности.

Желаем успех на участниците в Националния летен турнир по информатика!

Прролетни състезания по информатика, В.Търново 8 май 2021 г.

Пролетните състезания по информатика ще се проведат дистанционно на 8 май 2021 г. Учениците ще се състезават по региони и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е СМГ „Паисий Хилендарски“ , ул. „Искър“ 61 ( Карта с разположението на гимназията)

За участие в проявата е определен следният отбор на София []
В така определения отбор настъпиха незначителни помени, като на местата на отказали се бяха включени участници от резервите.

В деня на проявата в СМГ ще се влиза от 8:30 до 9:00 часа. Самото състезание започва в 9:20 часа.

Разпределение на участниците по зали и работни места []

Следете тази страница за още подробности.

Желаем успех на участниците в Пролетните състезания по информатика!

SOFIA OPEN spring 2021

Пролетното издание на Откритото първенство на София по информатика за ученици ще се проведе на 2 април 2021 г. в Софийската математическа гимназия.

Посетете страницата на проявата, за да се регистрирате за участие и за повече подробности.

Олимпиада по информатика 2021 – 3-ти (национален) кръг

Националният кръг ще се проведе в два състезателни дни на 13 и 14 март 2021 г. (събота и неделя) с начало 9:00 часа.  Учениците ще се състезават по региони и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. За София училище-домакин на проявата е Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата

Последни новини

 • Разпределение на участниците по зали и работни места []
 • В дните на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 8:30 до 8:50 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.

 

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2021 – 2-ри (областен) кръг

Областният кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 6 февруари 2021 г. от 13:00 часа  в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Регламент на олимпиадата
Вижте класираните участници за втория кръг в резултатите от първи кръг. (също и тук)

Последни новини

  • Разпределение на участниците по зали и работни места []
  • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 12:10 до 12:30 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
  • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията и в изпитните зали. Ще бъдете настанени по 13 състезатели в зала.
  • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
  • Кръгът ще се проведе при използване същата състезателна грейдинг система, която бе използвана в първия кръг.

Успех на всички участници!

Олимпиада по информатика 2021 – 1-ви (общински) кръг

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София се проведе на 23 януари (събота) от 14:00 часа. Домакини бяха 5 софийски училища:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ТУЕС към ТУ (учениците от това училище, се явяваха в блок 9 на Техническия университет)
  • ЧОУ “Света София” (за учениците от това училище)

За олимпиада се регистрираха 232 участници от софийски училища. Явиха се 205.

Резултати []

Сорсове на участниците от София []

За втория (областен) кръг се класират участниците, получили 100 или повече точки!

 

Последни новини

  • Разпределение на участниците по места за явяване []
  • Участници, които не са подали в училищата си декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата, да попълнят предварително декларацията (изтеглете оттук) и да я предадат на квесторите в изпитната зала. Тези, които са подали в училищата си декларацията, да съобщят на квесторите дали тя съдържа съгласие или несъгласие.
  • По време на провеждане на олимпиадата в изпитните зали участниците трябва да са с предпазна маска, покриваща носа и устата.
  • На 21-ви януари от 19:00 часа ще се проведе незадължителна тренировка за първия кръг на олимпиадата. По време на тренировката участниците, които ще се включат, ще работят от домашните си компютри. Макар и незадължителна тренировката е силно препоръчителна, особено за участниците от младшите състезателни групи (E, D). Целта на тренировката е участниците да се запознаят с тестващата система, която ще се използва по време на първия кръг.
   Видео с обяснение на всичко – вижте тук
   Който няма да гледа видеото – направо се логва на https://noibg.com/ с user/pass от https://noibg.com/api/practice.

Регламент на олимпиадата []

В деня на проявата участниците трябва да заемат местата си в определените им училища за явяване най-късно до 13:30 часа. След този час в изпитните зали няма да се допускат закъснели участници.

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която се използва по време на Откритото първенство на София по информатика (бивш Софийски турнир по информатика).

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 30-40% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.

Национален есенен турнир по информатика – Шумен 2020

Националният есенен турнир по информатика – Шумен (21 ноември 2020) ще се проведе дистанционно по региони, от които има регистрирани участници. За област София-град училище-домакин е СМГ “Паисий Хилендарски”. Паралелно с Националния турнир ще се проведе и Международен турнир (19-21 ноември 2020), като във втория му ден (21 ноември) задачите в двата турнира са общи. За участие в националния турнир е определен следният отбор на София – вижте [тук]. Част от състезателите ще се състезават и в Международиня турнир, както и състезатели от националните отбори на България.

 • Сътезателите, участващи в Международния турнир, да се явят в СМГ в 8:30 часа на 20 ноември (петък) за участие в първия сътезателен ден на турнира.
 • Състезателите в Националния турнир да се явят в СМГ в 8:30 часа на 21 ноември (събота) за участие в турнира. Същото важи и за състезателите в Международния турнир за участие във втория му ден.
 • Опции за участие на сътезатели в Международния турнир от домовете им, както е публикувано в други медии (в частност сайта ИНФОС), по технически причини не могат да се приложат за София – всички състезатели ще се състезават от СМГ.
 • По време на пребиваване в сградата на СМГ, включително и по време на състезанието, сътезателите са длъжни да са с предпазни маски, покриващи носа и устата. Препоръчително е да носят и предпазни ръкавици.
 • На участниците в Международния турнир ще бъдат издадени служебни бележки за извиняване на направените отсъствия по време на тренировъчната сесия в четвъртък следобед и първия състезателен ден (петък). За участие в тренировъчната сесия на състезателите е изпратен мейл с инструкции.
 • Назначени от РУО София-град квестори за Националния турнир да се явят в СМГ в 8:15 часа на 21 ноември (събота).

Разпределение на сътезателите по зали и работни места []

Успех на софийските участници в двата турнира!