Рейтинг на софийските състезатели по информатика

Архив за минали периоди

Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2023-2
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2023-1
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Шумен 2022
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sofia-OPEN 2022 (есен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Ст.Загора_2022(v.2)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Ст.Загора_2022
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след В.Търново_2022  (използва се при попълване на квотата за София за участие в Националния летен турнир по информатика в Стара загора)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sfofia-OPEN 2022 (пролет)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2022-3
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2022-2
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2022-1
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Шумен 2021
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sfofia-OPEN 2021 (есен) (използва се при попълване на част от квотата за София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Пловдив_2021
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след В.Търново 2021  (използва се при попълване на квотата за София за участие в Националния летен турнир по информатика в Пловдив)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sfofia-OPEN 2021 (пролет) (използва се при попълване на част от квотата за София за участие в Пролетните състезания по информатика във Велико Търново, 8 V 2021 г.)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2021-3
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2021-2
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2021-1
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Шумен 2020
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sofia-OPEN 2020 (есен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2020-3
(използва се при попълване на част от квотата за София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2020-2
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ2020-1
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Шумен_2019
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sofia-OPEN 2019 (есен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Русе_2019
(използва се при попълване на част от квотата за София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след В.Търново_2019 (използва се при попълване на квотата за София за участие в Националния летен турнир по информатика в Русе)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Sofia-OPEN 2019
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ_2019-3
(използва се при попълване на част от квотата за София за участие в Националния пролетен турнир по информатика във Велико Търново)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ_2019-2
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след НОИ_2019-1
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Шумен_2018
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след София_2018-есен
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след Пловдив_2018 (използва се при попълване на квотата за София за участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен)
Рейтинг на софийските състезатели по информатика-след В.Търново_2018

%d bloggers like this: