Отбор на София за Националния есенен турнир по информатика в Шумен, 26 ноември 2022 г.

За участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен е определен следният отбор на София [] в съответствие с квотата за София и правилата за определянето му.

До включените в отбора ще бъде изпратен мейл с покана за участие в турнира и с подробности за организацията на пътуването до Шумен. На мейла трябва да се отговори най-късно до 18:00 часа на 16 ноември 2022 г. На местата на неотговорилите в срок ще бъдат поканени участници от резервите.

Последни новини

Очаквайте на тази страница още подробности.

%d bloggers like this: