Анализ на задачите от Софийския турнир по информатика

Задачите от изминалото състезание са качени на https://arena.olimpiici.com/#/catalog/531, където участниците могат да качват решения.

Видео записи на анализите:

Е група

D група

С група

В група

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: