Олимпиада по информатика 2020 – национален кръг

Финалният (национален) кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 28 юни 2020 г. от 14:00 часа децентрализирано в регионите, от които има класирани участници. За София-град и област Перник кръгът ще се проведе в Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Адресът на гимназията е: гр. София, ул. „Искър“ 61.
 Карта с разположението на гимназията – в страницата с картата изберете “Спирки” от рубриката “Полезно в София” вляво от картата, за да видите най-близките до гимназията спирки на градския транспорт

Разпределение по зали на участниците, явяващи се в София
Регламент на олимпиадата, Промени в регламента (от 2 юни 2020 г.)

Последни новини

 • В деня на проявата участниците ще бъдат допускани в гимназията в интервала от 13:20 до 13:45 часа срещу представяне на документ за самоличност (лична карта, издавана от МВР, или международен паспорт, или ученическа лична карта, издавана от училището на участника).
 • Към момента е задължително да сте с маска, покриваща носа и устата, при влизане и придвижване в гимназията. След настаняване на определеното Ви работно място маската ще може да се сваля. Ще бъдете настанени по 12 участника в зала.
 • Работните машини в СМГ са под управлението на ОС Windows. Като работна среда е инсталиран CodeBlocks 20.03.
 • Кръгът ще се проведе при използване на състезателна грейдинг система. Може предварително да се запознаете със системата на следния адрес:
  http://3.125.47.154/login
  (За подребителско име и парола използвайте Вашия username от списъка с разпределение на участниците по зали).
  Внимание: Системата няма да Ви пусне ако имате достъп до интернет. За спиране на достъпа може да разгледате  тези инструкции. В момента в системата е “заредено” предишно състезание, колкото да се запознаете с интерфейса ѝ. За самия финален кръг на олимпиадата ще получите от квесторите нови потребителски имена и пароли.

 • По време на състезанието ще може да задавате въпроси по условията на задачите чрез грейдинг системата.
 • Условията на задачите ще бъдат достъпни чрез грейдинг системата и няма да Ви се раздават в “хартиен” вариант
 • Грейдинг системата предоставя справочна информация за  езика за програмиране и системните му библиотеки

Успех на всички участници!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: