Трениръвъчно онлайн състезание

На 22 март (неделя) школа “Олимпийци” организира тренировъчно онлайн състезание за групи С, D и Е. За повече информация и записване http://olimpiici.com/training.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s